MİTRA KADIN SAĞLIĞINA HOŞGELDİNİZ, Beden, Zihin ve Ruh bütünlüğü saglıklık halidir.

·           Tüm gebelik boyunca takipler Yeni Teknoloji 4 Boyutlu Renkli Doppler USG ile yapılır ve görüntüler DVD olarak kayıt yapılır.

·           Nuchal Translucency (Nukal Saydamlık) değerlendirilip gerekirse annenin kanından bakılan biokimyasal marker’larla kombine edilir. (İKİLİ test)

·           Ense kalınlığı (şeffaflığı) testi yapılırken bebeğin o haftalar için oluşması gereken organlarına ve extremitelerine bakılır.

·           Burun kemiği gelişip gelişmediği araştırılır.

·           Mesanesinin gelişip gelişmediği araştırılır.

·           Annenin kilo, tansiyon takibi yapılır.

·           Bu haftalarda riskli gebelik durumlarında Prena Test yada daha farklı isimde olanlar (anne kanında fetüse ait kanda fetal DNA tespiti yapılarak. Bu kandan fetusun genetik olarak araştırılması)

·       Multivitamin ve demir tedavisine başlanır.