MİTRA KADIN SAĞLIĞINA HOŞGELDİNİZ, Beden, Zihin ve Ruh bütünlüğü saglıklık halidir.

Gebelik

Tebrikler! artık gebesiniz, sizi 40-42 haftalık bir süreç bekliyor. Bu süreçte sizin ve bebeğinizin sağlığını takip için doktorunuz olarak bir çok test ve yeni teknoloji 4D Boyutlu ultrason ile takip ayrıca diğital olarak kaydederek sizlere veriyoruz.

Bilmelisiniz ki birçok doktor birçok takip protokolü vardır, bizim uyguladığımız protokol uluslararası ve ulusal derneklerin önerileri doğrultusunda hazırlanmıştır. Size hangi testleri hangi aylarda uygulayacağımız, gebelikle ilgili genel bilgilendirme, gebelik takip ve doğumla ilgili ayrıca bilgi verilecektir.

Gebelik takip sürecinin ve Doğumunuzun farkındalıklı olması için bizim ekip olarak önerimiz;

Takip ettiğimiz tüm gebelerimizin mümkünse zamanında takiplerine gelmeleri ve düzenlediğimiz  gebelik ve doğum eğitimlerine katılmalarıdır. Bu eğitimlerle doğum ile ilgili korkularını yenerek bilinçli bir şekilde nefes egzersizlerini de öğrenmeleridir. Ayrıca gebelik sürecinde gebeliğinizin ve doğumunuzun daha rahat ve sorunsuz geçmesi ve bilgilenmeniz acısından ek hizmetlerden yararlanılmasıdır.

Gebelik ve Doğum sağlıklı, doğal, normal ve içgüdüsel bir süreçtir.

Ek Hizmetlerimiz

 1. Doğumda korkuların yenilmesi ve anne-babanın birlikte bilinçli bir şekilde gebelik ve doğuma hazırlanması için Gebelik ve Doğum Eğitimleri,
 2. Yeni Doğan Bakımı, Meme Bakımı ve Emzirme Eğitimi,
 3. Beslenme uzmanı ile görüşme ve Kiloların istediğiniz gibi gitmesi
 4. Gebelikte Yoga-Pilates
 5. Gebelikte Masaj
 6. Gebelik ve Doğum Danışmanlık,
 7. Hipnozla Doğum 

Gebelik Takibi Nasıl Yapıyoruz

İlk Kontrol

GEBELİKTE BİLGİ VE RİSK DEĞERLENDİRME FORMUNUN DOLDURLMASI

·           Bu haftada Transvajinal yada Abdominal USG ile, Gebeliğin embryo, yolk sak (sarı kesecik) ve gebelik kesesinin düzenliliği değerlendirilir

·           Bebeğin plasentası (eş) arkasında kanama olup olmadığı kontrol edilir

·           Gebe kalınmadan hemen önce bakılmadıysa Kan biyokimyası ve enfeksiyon ile ilgili testler bu haftada yapılır. (Tam kan, TİT, Kreatinin, Üre, AKŞ, SGOT, SGPT, TSH, fT4, fT3, HBsAg, TORCH tetkikleri) Risk Grubundaki gebelerde bu testlere ilave; HİV, HCV, SİFİLİZ bakılır.

·           Fetal kalp atımları değerlendirilir. İlk ultrasonda kalp atımı görülmedi ise, 10 gün sonra tekrar USG yapılır ve boş gebelik ekarte edilir.

·           Çoğul gebelik varlığı araştırılır.

·           Tüp bebek hastalarında glukophage, utragestan, calciparin 12. haftasında kesilir.

·           Annenin kilo, tansiyon takibi yapılır.

·           Gebelikte Gelişme, kilo alımı, genel bilgilendirme, merkezin ve doktorun tanıtımı ve Beslenme ile ilgili ayrıntılı bilgi verilir.

·           Gebeliğin Oluşturduğu hormonlar ve psikolojik durumlarla ilgili bilgi verilir.

·           Başlanılmadıysa Folik Asit 400-800 mg/gün başlanılır.

11 - 14 Hafta Kontrolü

·           Tüm gebelik boyunca takipler Yeni Teknoloji 4 Boyutlu Renkli Doppler USG ile yapılır ve görüntüler DVD olarak kayıt yapılır.

·           Nuchal Translucency (Nukal Saydamlık) değerlendirilip gerekirse annenin kanından bakılan biokimyasal marker’larla kombine edilir. (İKİLİ test)

·           Ense kalınlığı (şeffaflığı) testi yapılırken bebeğin o haftalar için oluşması gereken organlarına ve extremitelerine bakılır.

·           Burun kemiği gelişip gelişmediği araştırılır.

·           Mesanesinin gelişip gelişmediği araştırılır.

·           Annenin kilo, tansiyon takibi yapılır.

·           Bu haftalarda riskli gebelik durumlarında Prena Test yada daha farklı isimde olanlar (anne kanında fetüse ait kanda fetal DNA tespiti yapılarak. Bu kandan fetusun genetik olarak araştırılması)

·       Multivitamin ve demir tedavisine başlanır.

16 - 18 Hafta Kontrolü

·           İkili teste ilave olarak istenildiğinde ÜÇLÜ veya DÖRTLÜ Test yapılır.

·           NTD (Merkezi Sinir Sistemi Defektleri-Spina Bfida) için kontrol yapılır.

·           Rahim ağzı uzunluğu USG ile değerlendirilir.

·           Karında çatlak oluşumunu önlemek için krem başlanabilir.

·           Fetal biyometri (ölçümler) yapılır.

·           Annenin kilo, tansiyon takibi yapılır.

·           Eğer gerekli ise Amniosentez (su kesesinden su alınması) ya da Prena Test, 16. hafta ile bu haftalar arasında yapılır.

20 - 23 Hafta Kontrolü

Genel anomali taraması ve 4D doppler usg ile yapılır ve gerekirse riskli durumlarda kalp anomalilerinin tespiti için prenatal kardiyolog tarafından fetal ekokardiografi önerilir.

·           Fetal biometri yapılır.

·           Tekil olanlar dahil bütün gebeliklerde rahim ağzı uzunluk ölçümü yapılır.

·           Uterin arterin(Annenin bebeği beslediği çift taraflı damar) ve Umbilikial Arter(bebeğe giden göbek kordon damarı)  Abdominal Doppler USG ile değerlendirilmesi yapılır.

·           Tekil gebeliklerde 20 mm’den , çoğul gebeliklerde 25 mm’den küçük ölçümlerde serkülaj (Rahim ağzına dikiş) uygulaması yapılır.

·           Fetal biyometri ve cerebellumun değerlendirilmesi yapılır.

·           Genel anomali taraması yapılır.

·           Annenin kilo, tansiyon takibi yapılır.

·           Kordosentez (kordondan kan alınması) gerekli ise bu haftalardan itibaren yapılabilir.

27 - 28 Hafta Kontrolü

·           Fetal biometri uygulaması ve cerebellumun değerlendirilmesi yapılır.

·           Uterin arter Doppleri yapılır.

·           50gr ile oral Glucose Challenge Test yapılır. (Şeker Tarama Testi)

·           Rh uyuşmazlığı olanlarda anneye 120 veya 300 iu Anti-D (28hafta tamamında) yapılır. Tekrarı gerekmez.

·           Annenin kilo, tansiyon takibi yapılır.

31 - 32 Hafta Kontrolü

·           Fetal biometri ve cerebellumun değerlendirilmesi yapılır.

·           Annenin kilo, ödem,  tansiyon takibi yapılır.

34 - 35 Hafta Kontrolü

 • Fetal biometri yapılır.
 • NST (Bebeğin kalp grafisi ile birlikte sancı olup olmadığını ve bebeğin hareketlerini kaydeden cihaz) yapılarak değerlendirilir.
 • Annenin kilo, tansiyon takibi yapılır.

36 - 37 Hafta Kontrolü

 • 37-40 hafta arası  Doğum öncesi 7 günde bir fetal durum değerlendirilmesi yapılır. 
 • 40. haftadan sonra normal doğumlarda 40+10 güne kadar takipler 3 günde 1 olarak fetal durum değerlendirmesi yapılır.
 • Doğum Zamanı ; eğitimler sırasında ya da dr. nuzun size açıkladığı doğum kasılmaları başladığında yada suyunuz geldiğinde nasıl bir yol izleyeceğiniz tekrar yeniden konuşulur. Önceden doğum yapacağınız hastane ziyareti yapılır. Doğumda yanınızda bulundurulması gereken size ve bebeğinize ait eşyalar konuşulur.
 • Fetal biometri yapılır.
 • NST yapılarak değerlendirilir.
 • Annenin kilo, tansiyon takibi yapılır.