MİTRA KADIN SAĞLIĞINA HOŞGELDİNİZ, Beden, Zihin ve Ruh bütünlüğü saglıklık halidir.

İlk Kontrol

GEBELİKTE BİLGİ VE RİSK DEĞERLENDİRME FORMUNUN DOLDURLMASI

·           Bu haftada Transvajinal yada Abdominal USG ile, Gebeliğin embryo, yolk sak (sarı kesecik) ve gebelik kesesinin düzenliliği değerlendirilir

·           Bebeğin plasentası (eş) arkasında kanama olup olmadığı kontrol edilir

·           Gebe kalınmadan hemen önce bakılmadıysa Kan biyokimyası ve enfeksiyon ile ilgili testler bu haftada yapılır. (Tam kan, TİT, Kreatinin, Üre, AKŞ, SGOT, SGPT, TSH, fT4, fT3, HBsAg, TORCH tetkikleri) Risk Grubundaki gebelerde bu testlere ilave; HİV, HCV, SİFİLİZ bakılır.

·           Fetal kalp atımları değerlendirilir. İlk ultrasonda kalp atımı görülmedi ise, 10 gün sonra tekrar USG yapılır ve boş gebelik ekarte edilir.

·           Çoğul gebelik varlığı araştırılır.

·           Tüp bebek hastalarında glukophage, utragestan, calciparin 12. haftasında kesilir.

·           Annenin kilo, tansiyon takibi yapılır.

·           Gebelikte Gelişme, kilo alımı, genel bilgilendirme, merkezin ve doktorun tanıtımı ve Beslenme ile ilgili ayrıntılı bilgi verilir.

·           Gebeliğin Oluşturduğu hormonlar ve psikolojik durumlarla ilgili bilgi verilir.

·           Başlanılmadıysa Folik Asit 400-800 mg/gün başlanılır.