MİTRA KADIN SAĞLIĞINA HOŞGELDİNİZ, Beden, Zihin ve Ruh bütünlüğü saglıklık halidir.

Elektrik stimülasyonu pelvik taban kas kuvvetini arttırmak için etkin bir yöntem olarak kullanılmaktadır. Çok düşük doz elektrik akımı ile alt pelvis kaslarına özel bir stimülatör yardımıyla yüzeysel elektrotlar kullanılarak akım verilmesidir. Elektrik stimülasyonu yöntemi olarak alçak ve orta frekanslı akımlar, düz veye kesikli galvanik stimülasyon, faradik stimülasyon, TENS ve enterferansiyel akım uygulamaları yapılabilmektedir. Doz ve süre hastaya göre ayarlanmaktadır. Bu düşük doz elektrik akımları pelvik taban kaslarını kuvvetlendirir ve sinirlerin uyarısını düzenler.