MİTRA KADIN SAĞLIĞINA HOŞGELDİNİZ, Beden, Zihin ve Ruh bütünlüğü saglıklık halidir.

Satiriasis nedir?

Satiriasis, doyumsuzluğa varan aşırı seks düşkünlüğüdür. Satiriasis olan erkekler, tek eşle yetinemeyen, normalin üzerinde bir sıklıkta cinsel ilişki kuran ve seçici olamayan, genellikle uzun ve düzenli bir ilişkiye sahip olamayan kişilerdir. Her seferinde farklı eşlerle cinsel etkinliklere girme dürtüsünün üstesinden gelinemediği için bu durum hem bir hastalık hem de bir çeşit bağımlılıktır.

Aşırı seks düşkünlüğünün tanımı, büyük ölçüde toplumsal ve kültürel değerlere bağlı olarak değişir. Neyin normal veya uygun bir cinsel davranış olduğu yaşanılan toplumsal kültüre göre değişiklik gösterdiği gibi cinsel eylemin miktarına göre de değerlendirilemez. Bu nedenle satiriasisin nereye kadar çapkınlık, nereden sonra hastalık olarak kabul edileceğinin nesnel olarak değerlendirilmesi zordur.

Dünyada birçok erkek için hiperseksüellik bir övünç kaynağıdır. Bu erkekler birçok kadınla birlikte olarak iktidarın kendilerinde olduğu düşüncesiyle tatmin olurlar. Fakat günümüzde olağandışı bir durum olarak kabul edilen hiperseksüalite psikolojik bir hastalık olarak tanımlanmaktadır. Uzmanlara göre altı aydan fazla tek eşli ilişkiye dayanamayan erkekler hiperseksüeldir.

Hiperseksüel erkek, sıklıkla, kendi sosyal konumuna, saygınlığına, bulunduğu ortama ters düşen ve aslında hayatı boyunca beraber olmayacağı türde insanlarla cinsel ilişkiler yaşar. Daha sonra yaşadığı cinsel doyumsuzluk erkeği köleleştirir, bundan suçluluk duymaya başlar ve seks bağımlılığı kişiyi intihar etme fikrine kadar götürür. Kişi seks bağımlılığını genellikle yıllar sonra anlar ve bu bağımlılık hayatını kötü etkilemeye başladığı için tedavi olmaya kabul eder. Seks bağımlılığı, alkol ve uyuşturucu bağımlılığı gibi zamanla kişinin itibarını ve prestijini yok eder.

Hiperseksüel erkeklerin psikolojik altyapıları nasıldır?

Kadından kadına koşan, sürekli sevgili değiştiren erkekler, çok sayıda kadınla cinsel ilişki kurarak cinsel güçlerinin çok fazla olduğunu kanıtlamaya çalışırlar. Böylece zafer kazanmış gibi görünürler ve bu yolla altta yatan aşağılık duygularını saklamaya çalışırlar. Yalnızlık, öfke ve kendine karşı duyulan nefret gibi duygularla yüzleşmek yerine bunlardan kaçan bir erkek, seks ve aşkı aradığını söylese de aslında seksi ve aşkı zamanını öldürecek birer nesne haline getirerek kendi yaşamını ihmal etmektedir. Bir başka çelişki de cinsel yönden doyumsuz erkeklere, gelişmekte olan ülkelerde ve daha çok alt kültürde rastlanıyor olmasıdır. Çünkü gelişmekte olan ülkelerde ve alt kültürlerde iş dışında kişinin zevk alacağı imkânlar yoktur. Bu yüzden cinsellik çok abartılı algılanır. Hiperseksüalite, her sosyoekonomik düzeyde, her gelir grubundaki insanda görülebiliyor olsa da, Dr. Kraft Edbing cinsel duyguları fazla olan kadınlara sosyoekonomik yönden iyi olanlar arasında rastladığını, cinsel duyguları fazla olan erkeklerde ise sosyoekonomik yönden kötü olanlar arasında rastlandığını söyler. Hiperseksüalite 25-50 yaş grubu arasında görülür.

Hiperseksüel erkeklerin kişilik yapıları incelendiğinde, narsisistik yapı, kendine hayran olma, kendini büyük görme ve bağımlı bir kişilik yapısı görürüz. Bu kişiler, çabuk demoralize olan, sıkıntıya gelemeyen ve sıkıntısını giderme adına sürekli arayışlar içinde olan insanlardır. Karşısındaki insanı on beş dakikada göklere çıkarıp ardından on gün sonra da yerin dibine geçirebilirler. Hayata bakış açıları genellikle karamsardır ve kendini acındırma gibi bir ruh hâli içindedirler. Hemcinsleriyle araları çok kötüdür. İlgilendikleri tek konu pornografidir. Seksüel eylem ön plandadır. Erkek için o kadının güzelliği, çekiciliği önemli değildir. Mühim olan eylemdir.

Aşırı seks düşkünlüğü erkekteki cinsellik dışı tüm duyguları baskılar. İradeyi, aklı ve ahlakî değerleri ayaklar altına alıp, kişiyi yalnızca kadınların peşinde koşan biri hâline getirir. Orgazmla birlikte gelmesi gereken rahatlama, gevşeme yaşanmaz ve cinsel gerilim hâli sürer. Orgazm anında normal insanlar kadar büyük bir coşku da duymazlar ve doruk noktaları çok yüksek olmadığı gibi ardından gelen rahatlama da çok yetersizdir.

Satiriasisin nedenleri nelerdir?

 • Çocukluğun sevgisiz ve güvensiz bir ortamda yaşanmış olması
 • Ruhsal bozukluklar
 • Genetik faktörler
 • Organik beyin hastalıkları
 • İç salgı bezleri düzensizlikleri
 • Kleine-Levin Sendromu vb.

Satiriasis “benzeri” durumlara yol açan nedenler nelerdir?

Aşağıdaki durumlarda da hiperseksüalite davranışları görülebilir. Ancak bu tür davranışlar satiriasis sayılmaz.

 • Borderline kişilik bozuklukları
 • Amfetamin, kokain gibi ilaçlar ve uyuşturucular kullanımı
 • Kafa travmalarından sonra özellikle frontal lob hasarları
 • Temporal lob epilepsileri
 • Genital egzeması vb.

Partnerim bir satiriasis mi?

Aşağıdaki soruların yanıtlarının çoğu "evet" ise bir hekimle danışma görüşmesi yapabilirsiniz.

 • Cinsel ilişki sıklığı ve içeriği onu tatmin etmiyor ve daha fazlasını istiyor mu?
 • Cinsel isteklerine "hayır" denildiğinde çok öfkelenir mi?
 • Cinsel konularda görüş ayrılığı yaşadığınızda sık sık tartışır mısınız?
 • Cinsel ilişkiniz sırasında kendinizi yalnız hisseder misiniz?
 • Pornografi içeren, yazılı veya görsel yayınlardan oluşan bir koleksiyonu var mı?
 • Partnerinizin iş haricinde çok boş zamanı var mı?
 • Maddi açıdan rahat mı?
 • Sizinle seks yapmak konusunda bazen aşırı istekli bazen de isteksiz mi davranıyor?
 • Kendini ifade etme ve duygusal açıdan yakın olma ile ilgili bir sorunu var mı?
 • Evdeki ruh hâli seks yapıp yapmamasına göre değişir mi?
 • Mizacı her an değişebilecek bir yapıda mı?
 • Bazı günler kendini öfkeli, yalnız ve yorgun hissediyor mu?
 • Çabuk demoralize olur mu?
 • Kendine hayran olma veya kendini büyük görme eğilimi var mı?
 • Çocukluğunda duygusal, fiziksel veya cinsel istismara uğramış mı?

Satiriasis nasıl tedavi edilir?

Bu hastalarda önce dengeli bir ruh hâli yaratmak gerekir. Sıkıntıyı gidermek için birtakım ilaçlarla tedavi ve ardından psikoterapi gerekir. Tedavi en az altı ay sürmelidir.